Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 420E - Tasarım Mantığı ve Teorisi
 

MIM 420E - Logic and Theory of Design

Course Objectives

1 - Discuss design approaches with a special emphasis on historical thresholds; 2 - Discuss architectural design process and its logical, cognitive and visual procedures; 3 - Cross examine designer behavior in an interdisciplinary context, evaluate the designers' strategies of thinking, making and tool use; 4 - Introduce computer aided design approaches, models and paradigms; 5 - Assist students to develop understanding on different design media, design processes, and designer profiles.

Course Description

Tasarımın Temelleri: Bir üretme uğraşı olarak tasarım Tasarımda Düşünce ve Bilişsel Süreçler: Tasarımcı Nasıl Düşünür ? Farklı Tasarım Alanları: Benzerlikler ve Farklılıklar-Süreçler-Amaçlar ve Ürünler Tasarım Araçları ve Ortam Tasarım Aşamaları ve İçeriği Tasarımcılar ,Tasarım Eyleminin Yapısı Tasarım Yöntemleri üzerine Teoriler ve Paradigmalar Analitik ve Sezgisel Tasarım Modelleri Problem Çözme Süreci Olarak Tasarım Tasarım Eyleminde Yansıtma ve Yansıtıcı Pratisyen Olarak Tasarımcı Sezgisel ve Açık Tasarım Bilgisi Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Yapma Modları: Eğitim ve Pratik İlişkileri Teknoloji, Ortam ve İletişimin Tasarım Süreçleri ve İçeriği Üzerindeki Etkileri Bilgisayar Destekli Tasarım ve Sayısal Tasarım Tasarımda Yapay Zeka Uygulamaları Geleneksel ve Entegre-Disiplinlerarası Tasarım Pratiği

Course Coordinator
Mıchael Stefan Bıttermann
Mıchael Stefan Bıttermann
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024