Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 422E - Peyzaj Mimarlığında Mesleki Pratik ve Etik
 

PEM 422E - Professional Practice & Ethics in Landscape Arhitecture

Course Objectives

1. Meslek pratiği - etiğinin tanımlanması ve temel bileşenlerinin irdelenmesi,
2. Alan yeterlilikleri ve meslekler arası entegrasyonun tanımlanması,
3. Mesleki uygulamalardaki bağlayıcı yasal konuların açıklanması,
4. Mesleki uygulamalardaki bağlayıcı teknik konuların açıklanması,
5. Farklı ölçek ve nitelikteki örneklerin sunulması.

Course Description

Information will be given with regards to: Introduction to Professional practice and employment opportunities following to the university education. Realm of profession and integration with different professions. Legal (Professional legislations) and technical issues (bill of quantity, monthly payment of construction, preparation of tender documents, minimum service charges).

Course Coordinator
Ebru Erbaş Gürler
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024