Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 218 - ProjeIV
 

SBP 218 - Project IV

Course Objectives

-

Course Description

Projenin temel felsefesi, araştırma, keşfetme, öngörme ve karar vermeye teşvik eden dinamik ve deneysel bir ortamın yaratılmasıdır. Stüdyoda, proje alanında deneyimlenen ve elde edilen bilginin, bilimsel düşünce sistematiği içinde planlamaya yön verdiği bir öğrenme ortamı yaratılmakta, öğrenme çıktıları sınıf içinde tartışılmakta ve sonuçların değişen, dönüşen topluma, kente, planlama gündemine göre sorgulanabilmesi sağlanmaktadır.
Stüdyoda seçilen konular, gerçek problemlere dayanmakta ve problem çözümü çok boyutlu düşünce sistematiği içinde ele alınmaktadır. Proje stüdyosunun çalışma alanı yer seçiminde ve seçilen alanın gerçek problemlerinin ele alınmasının sağlanmasında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, halk ve diğer kentsel tüm aktörler ile kurulan işbirlikçi yaklaşımlar önem kazanmaktadır.

Course Coordinator
Ayşe Lale Berköz
Ayşe Lale Berköz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024