Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 212E - Mimari Proje IV
 

MIM 212E - Architectural Design IV

Course Objectives

Architectural Design IV

Course Description

Eleştirel, deneysel, yenilikçi, tasarım düşüncesinin geliştirilmesi; güncel mimari ve kentsel tasarım problemlerinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alınması; karmaşık olmayan yapı/yapı grubu için program geliştirilmesi ve yorumlanması; mimari düşüncenin, program, bağlama ilişkin veriler, mekansal organizasyon, biçimsel kurgu ve tektonik özelliklerle bütünleştirilmesi; strüktür, malzeme ve teknoloji konularının tasarım süreci ile ilişkilendirilmesi; projeye özgü temsil araçlarına ilişkin araştırmaların yapılması.

Course Coordinator
Elif Sezen Yağmur Kilimci
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024