Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 212E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Peyzaj Tasarımı I
English Landscape Design I
Course Code
PEM 212E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
5 2 6 -
Course Language English
Course Coordinator Muhammed Ali Örnek
Course Objectives Küçük kentsel boşlukların kentli kullanımına kazandırılmasına yönelik kullanım çeşitliliği sunan deneysel tasarımlar; yaratıcı (inovatif) tasarım yaklaşımları; ölçek sorunlarına hakim olmak üzere tasarım yöntemleri ve metotları, peyzaj temsiline yönelik teknikler ve yöntemler
Course Description Küçük kentsel boşlukların kentli kullanımına kazandırılmasına yönelik kullanım çeşitliliği sunan deneysel tasarımlar; yaratıcı (inovatif) tasarım yaklaşımları; ölçek sorunlarına hakim olmak üzere tasarım yöntemleri ve metotları, peyzaj temsiline yönelik teknikler ve yöntemler
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024