Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 245 - Şehirsel Ulaşım
 

SBP 245 - Urban Transportation

Course Objectives

Bu dersin amacı öğrencilere kentsel ulaşım planlamasına yönelik bilgilerin öğretilmasidir.

Course Description

Ders boyunca karayolu mühendisliği, trafik mühendiliği ve kentsel ulaşım modellemesi konularında temel bilgiler içerilecektir

Course Coordinator
Hüseyin Murat Çelik
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024