Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 253E - Peyzaj Konstrüksiyonu I
 

PEM 253E - Landscape Construction I

Course Objectives

Arazinin yatay ve düşey modifikasyonuna ilişkin temel teknikleri, sürdürülebilirlik değerleri kapsamında, peyzaj mühendisliği ve tasarım, eş yükselti eğrileri ve arazi formu, ara değer kestirimi ve eğim, tesviye süreci, drenaj, sirkülasyon tasarımı ve aplikasyonu, yatay ve yüşey yol güzergahı belirleme çalışmaları, arazi etütü ve aplikasyonu konuları üzerinde detaylı bir biçimde durarak tanıtır.

Course Description

Arazinin yatay ve düşey modifikasyonuna ilişkin temel teknikleri, sürdürülebilirlik değerleri kapsamında, peyzaj mühendisliği ve tasarım, eş yükselti eğrileri ve arazi formu, ara değer kestirimi ve eğim, tesviye süreci, drenaj, sirkülasyon tasarımı ve aplikasyonu, yatay ve yüşey yol güzergahı belirleme çalışmaları, arazi etütü ve aplikasyonu konuları üzerinde detaylı bir biçimde durarak tanıtır.

Course Coordinator
Hayriye Eşbah Tunçay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024