Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 221E / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 ITU FACULTY OF ARCHITECTURE
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
2012/2013 HISTORY OF TURKISH ARCHITECTURE
Prof. Dr. İlknur KOLAY


PROGRAM

28.09,2012 Introduction to Turkish architecture
05.10.2012 Early Islamic Architecture-Mosques
12.10.2012 Anatolian Seldjuk Architecture-Mosques
19.10.2012 Anatolian Seldjuk Architecture-Medreses
26.10.2012 Holiday
02.11.2012 Anatolian Seldjuk Architecture-Caravanserais, Tombs
09.11.2012 Anatolian Seldjuk Architecture-other building types
16.11.2012 Early Ottoman Architecture-Mosques-İznik and Bursa
23.11.2012 MID_TERM EXAM
30.11.2012 Early Ottoman Architecture-Mosques-Edirne and İstanbul
07.12.2012 Field trip to Bayezıt Mosque
14.12.2012 Classical Ottoman Architecture-Mosques-Architect Sinan
21.12.2012 Field trip to Süleymaniye Mosque
28.12.2012 Classical Ottoman Architecture-Mosques-Architect SinanBIBLIOGRAPHY

• Altun, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Ana Hatları İçin bir Özet, Arkeoloji ve Sanat yayınları, İstanbul, 1989.
• Aslanapa, Oktay, Turkish Art and Architecture, London, 1971, Ankara 2004.
• Egli, Hans, Sinan, An Interpretation, Ege Yayınları, İstanbul, 1997.
• Goodwin, Godfrey, A History of Ottoman Architecture, Thames & Hudson, Londra, 1971.
• Kuban, Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970
• Kuban, Doğan, Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965.
• Kuban, Doğan, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995.
• Kuban, Doğan, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Ana Hatları, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2004.
• Kuban, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları, İstanbul, 2007.
• Kuran, Abdullah, Mimar Sinan,Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1987.
• Ögel, Semra, "Türk Mimarisinde Kubbeli Mekanın Gelişimi", Yapı, sayı: 32, 1979, s. 25-43.
• Sözen, Metin vd., Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İş Bankası Yayını, İstanbul, 1975.
• Sözen, Metin, Anadolu Medreseleri, 2 cilt, Ankara, 1969.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021