Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 4023 - Sosyal Politika ve Planlama
 

SBP 4023 - Social Policy and Urban Planning

Course Objectives

Sosyal politikanın temel öğeleri ve genel çerçevesinden başlanarak sosyal devlet ve sosyal politikalar; küreselleşme süreci, neo- liberal politikalar ve bunların kent üzerindeki etkileri; yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma; sosyal planlama; Dünya’da ve AB ülkelerinde kentsel ölçekte sosyal problemler, sosyal politika ve uygulamaları; uluslararası kuruluşların deneyimleri ve politikaları ile Türkiye’nin sosyal politika ve sosyal planlama deneyiminin incelenmesi hedeflenmektedir.

Course Description

Sosyal politikanın temel öğeleri ve genel çerçevesinden başlanarak sosyal devlet ve sosyal politikalar; küreselleşme süreci, neo- liberal politikalar ve bunların kent üzerindeki etkileri; yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma; sosyal planlama; Dünya’da ve AB ülkelerinde kentsel ölçekte sosyal problemler, sosyal politika ve uygulamaları; uluslararası kuruluşların deneyimleri ve politikaları ile Türkiye’nin sosyal politika ve sosyal planlama deneyiminin incelenmesi hedeflenmektedir.

Course Coordinator
Eda Yücesoy
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024