Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 223 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 HAFTALIK PROGRAM
Hafta Tarih Konu
1 06.10.2023 GİRİŞ/AÇILIŞ DERSİ Arazi Kullanım Planlaması-Yerleşme Ögeleri
2 13.10.2023 Teknik Araştırma Haftası
3 20.10.2023
HAFTA/2 TEMEL KAVRAMLAR
PLANLAMA Yerleşme
• Şehir-Kır-Köy
• Kademelenme-Arazi Kullanımı İlişkisi
Şehircilik-Planlama
• Şehircilik, Planlama, Planlama Türleri
• Planlama Paradigmaları•
4 27.10.2023
HAFTA/3 TEMEL KAVRAMLAR
TANIMLAMALAR Kavramlar ve Tanımlamalar
• Arazi
• Kullanım
• Çevresel ve Doğal Kaynaklar
5 03.11.2023
HAFTA/4 TEMEL KAVRAMLAR
PLANLAMA SÜRECİ Kavramlar ve Tanımlamalar
• Şehircilik
• Planlama
• Planlama Sürecinin Aşamaları
6. 10.11.2023
HAFTA/5 ARAZİ KULLANIMI-MEKANSAL KURGU BİLEŞENLERİ Arazi Kullanım Şeması ve Mekansal Kurgu Bileşenleri
• Doğal Çevre
• Yapılaşmış Çevre
• Sosyo-Ekonomik Çevre
• Ulaşım-Erişebilirlik
• İdeal Şehir Formları-Arazi Kullanımı İlişkileri
• Kademeli Yerleşim Çözümlemeleri
7 17.11.2023
HAFTA/6 ARAZİ KULLANIMI-PLANLAMA-PLANLAR HİYERARŞİSİ • Planlar Hiyerarşisi
• Fonksiyon Alanları Kademelenmesi Temel İlkeleri
9 24.11.2023
HAFTA/7 ARAZİ KULLANIM ARAÇ VE
TEKNİKLERİ
Arazi Kullanım Araç ve Teknikleri
Fonksiyon Alanları Yer Seçimi Temel İlkeleri
• Yapılaşma Koşulları
• Uygulama Araçları
1O 01.12.2023 ARA SINAV
11 08.12.2023
HAFTA/8 ULAŞIM
ARAZİ KULLANIMI İLİŞKİSİ- FONKSİYON ALANLARI
YER SEÇİMİ Ulaşım-Arazi Kullanımı
• Ulaşım Sistemleri
• Arazi Kullanımı Ulaşım İlişkisi
• Kent Makroformu-Ulaşım Etkileşimi
• Sanayi Alanları Yer Seçimi İlkeleri
• Lojistik Alanları Yer Seçimi İlkeleri
12 15.12.2023
HAFTA/9 SÜRDÜRÜLEBİR GELİŞME-KENTSEL ÇEVRE-ARAZİ KULLANIMI-KATILIM Sürdürülebilirlik-Katılım
• Sürdürülebilirlik-Arazi Kullanımı
• Sürdürülebilir Gelişme Konseptleri
• Küreselleşme ve Sürdürülebilirlik
• Katılım-Çözüm Arayışları
• Aktörler-Paydaşlar
13 22.12.2023 ÇALIŞMA SUNUMU
14 29.12.2023 ÇALIŞMA SUNUMU
15 05.01.2024 ÇALIŞMA SUNUMU/Genel Değerlendirme
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024