Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / EUT 319E - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu II
 

EUT 319E - Industrial Design Studio II

Course Objectives

Yenilikçi konsept oluşturabilme ve bunu yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme, Sistem tasarımı (farklı elemanlar ve fonksiyonlar arasında ilişki oluşturabilme), Kurumsal kimlik, Karmaşık arayüz çalışmaları, Pazar ve rakip analizi, Kullanıcı araştırması, Ürünü firma ve pazar gerçekliği içinde konumlandırabilme, Kendi tasarım yaklaşımını oluşturma, Bilgisayar destekli tasarım becerilerinin gelişmesi.

Course Description

Yenilikçi konsept oluşturabilme ve bunu yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme, Sistem tasarımı (farklı elemanlar ve fonksiyonlar arasında ilişki oluşturabilme), Kurumsal kimlik, Karmaşık arayüz çalışmaları, Pazar ve rakip analizi, Kullanıcı araştırması, Ürünü firma ve pazar gerçekliği içinde konumlandırabilme, Kendi tasarım yaklaşımını oluşturma, Bilgisayar destekli tasarım becerilerinin gelişmesi.

Course Coordinator
Onur Yılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024