Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / GID 351 - Kütle Aktarımı
 

GID 351 - Mass Transfer

Course Objectives

1. Kütle aktarımının temel prensipleri ve farklı difüzyon modelleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek
2. Endüstriyel gıda sektörü uygulamalarından örnekler vermek suretiyle konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
3. Problem çözme ve analitik düşünme becerilerini kazandırmak
4. Takım çalışması becerisini kazandırmak

Course Description

Kütle aktarımının temel prensipleri, moleküler difüzyon, gaz, sıvı ve katı sistemler için difüzyon katsayıları, süreklilik eşitliği, kararlı hal difüzyon modelleri, kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı, konveksiyonla kütle aktarımı ve kolon tasarımlarının incelenmesi ders kapsamında ele alınacaktır.

Course Coordinator
Hasan Can Okutan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024