Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Kütle Aktarımı
English Mass Transfer
Course Code
GID 351 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Hasan Can Okutan
Course Objectives 1. Kütle aktarımının temel prensipleri ve farklı difüzyon modelleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek
2. Endüstriyel gıda sektörü uygulamalarından örnekler vermek suretiyle konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak
3. Problem çözme ve analitik düşünme becerilerini kazandırmak
4. Takım çalışması becerisini kazandırmak
Course Description Kütle aktarımının temel prensipleri, moleküler difüzyon, gaz, sıvı ve katı sistemler için difüzyon katsayıları, süreklilik eşitliği, kararlı hal difüzyon modelleri, kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı, konveksiyonla kütle aktarımı ve kolon tasarımlarının incelenmesi ders kapsamında ele alınacaktır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023