Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / GID 113E - Gıda Mühendisliği ve Etiğe Giriş
 

GID 113E - Int.to Food Eng.and Ethics

Course Objectives

1. Gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda işleme ve temel işlemler konularına tanıştırma
2. Mühendislik etiği sorumluluğunun bilincini kazandırma
3. Ödev hazırlanması ve sınıfiçi katılımla yazılı ve sözlü etkin iletişim becerilerini kazandırma

Course Description

Gıda bilimi ve teknolojisinin faaliyet alanı, gıda bileşenleri, gıdalarda bozulma ve önlenmesi, gıda işlemede temel işlemler, uygulanan teknolojiler, gıda kalitesi, gıda güvenliği, güncel konular, mühendislik etiği.

Course Coordinator
Aslı Can Karaça
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023