Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / GID 211E - Kütle ve Enerji Denklikleri
 

GID 211E - Mass and Energy Balances

Course Objectives

1. Gıda mühendisliği hesaplamalarının prensiplerini tanıtmak ve göstermek,
2. Gıda mühendisliğinde problem çözme tekniklerini geliştirmek,
3. Gıda mühendisliği işlemlerinde kütle ve enerji denkliği prensiplerini uygulamak.

Course Description

Gıda mühendisliği hesaplamalarının prensiplerini öğretilmesi

Course Coordinator
Meral Kılıç Akyılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023