Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / BEN 312 - Enzymology
 

BEN 312 - Enzymology

Course Objectives

to understand basic concepts of enzymology

Course Description

Bu derste enzimler ve enzimolojinin temel prensipleri açıklanır: enzim yapısı ve fonksiyonu, enzimlerin ayrıştırılması ve saflaştırılması, inhibisyonu, immobilizasyonu, enzim kinetiği ve endüstriyel ve klinik enzim uygulamaları gibi.

Course Coordinator
Zeynep Petek Çakar
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024