Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 111E - Global Environment
 

CEV 111E - Global Environment

Course Objectives

Introduction of environmental engineering subjects

Course Description

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Tarihsel gelişim
2. Ekolojinin ve ekosistemin esasları.
3. Su Kaynakları, Mineral kaynakları ve Madde Döngüleri
4. Nüfus, beslenme ve açlık
5. Alternatif enerji kaynakları (yenilenebilen ve yenilenemeyen) ve çevre ilişkileri
6. İnsan faaliyetlerinin sağlık ve çevre üzerindeki etkileri: Hava, Su, Toprak kirleticilerinin etkileri
7. Hava kirlenmesi
8. Toprak erozyonu ve çölleşme. Arazi kullanımı ve yanlış kullanımı. Atıkların bertarafı. Atık azaltma. Atık ve salgın hastalıklar. Tehlikeli atıkların arıtılması ve bertarafı.
9. Su kaynaklarının korunması. Su kirliliği ve kaynakları. Yaygın su kirleticileri, temel arıtma prensipleri. Zehirli ve tehlikeli atıkların arıtılması.
Konularını kavrama becerisini kazanır.

Course Coordinator
İdil Arslan Alaton
Gülsüm Emel Zengin Balcı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024