Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 111E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Int. to Civil Eng. & Ethics
English İnşaat Müh. Giriş ve Etik
Course Code
INS 111E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
1 1 - -
Course Language English
Course Coordinator Hüseyin Onur Tezcan
Course Objectives Etik, ahlak ve değerler kavramlarını öğrenmek,
İnşaat mühendisliğinin farklı disiplinlerinin özelliklerini öğrenmek.
Course Description Ders, yeni öğrenciler için İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tanıtıcı özelliktedir. Ayrıca öğrencilere temel etik bilgisi verilmesi amaçlanmaktadır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024