Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 111E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Küresel Çevre
English Global Environment
Course Code
CEV 111E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Fatma Fatoş Babuna
Course Objectives Introduction of environmental engineering subjects
Course Description Historical development. Fundamentals of ecology & ecosystems. Energy flows in ecosystems. Population and communities. Water sources. Mineral sources. Mineral cycles in living systems. Population, food and hunger. Alternative energy sources (renewable & non-renewable) & relationship to the environment. Effects of human activities on health & the environment: effects of air, water, and soil pollutants. Soil erosion & desertification. Land use and land misuse. Land disposal of waste. Waste minimization. Waste and disease. Treatment and disposal of hazardous waste. Water sources conservation. Water pollution & its sources. Common water pollutants, basic principles of their treatment. Treatment of toxic & hazardous substances. Dimensions, past, present and future of environmental science and studies.
Course Outcomes 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini kullanabilme yeteneği
2. Çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla, sebep/sonuç çerçevesinde analiz edebilme yeteneği
3. Tek ya da disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme
4. Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramına vakıf ve sürdürülebilirlik gereklerini yerine getirme becerisi
5. İngilizce’de etkin bir biçimde iletişim kurma yeteneği
6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bunu kendine uygulama yeteneği
7. Güncel meseleler hakkında bilgi sahibi
8. Bireysel çalışma yeteneği
9. Kalite bilinci
Pre-requisite(s) -
Required Facilities
Other
Textbook 1. Cunningham, W.P., Cunningham, M.A. 2004.Principles of Environmental Science. Inquiry and Applications” 2nd Edition, McGraw-Hill Companies, Inc. NY 10020.
2. ReVelle, P., ReVelle, C. 1992. The Global Environment – Securing a Sustainable Future, Jones & Barlett Publishers, London.
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024