Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 301 - Mühendislik Ekonomisi
 

INS 301 - Engineering Economics

Course Objectives

İnsaat yönetimi alanında uzmanlaşacak öğrencileri gerek proje gerekse yüklenici firma yönetiminde karar almada ihtiyaç duyacağı ekonomik analiz ve değerleme yöntemlerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Mali kaynakların proje yönetiminde etkin kullanımının sağlanması, risk kavramı, ölçümü, değerlemede kullanımı finansal maliyetler hakkında bilgi sahibi olunması ders çerçevesinde kazandırılması planlanan diğer bilgi ve becerilerdir.

Course Description

Temel olarak inşaat mühendisliğinde ekonomik karar vermede kullanılan analiz ve yöntemlere odaklanılacaktır. Mühendislik ekonomisi kavramları ve kararları. Paranın zaman değeri ve çeşitli faiz hesapları. Nakit akımları. Maliyet-hacim-kar ilişkileri ve başa baş noktası analizleri .Proje değerlemede kullanılan yöntemler: geri ödeme süresi, bugünkü değer, gelecekteki değer, net bugünkü değer, net gelecekteki değer, iç karlılık oranı, Fayda/Maliyet oranı, Yıllık eşdeğer değer, yıllık eşdeğer gider yöntemleri, Amortisman ve Verginin Proje değerlemeye etkileri

Course Coordinator
Feyzi Haznedaroğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024