Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 322E - Betonarme I
 

INS 322E - Reinforced Concrete I

Course Objectives

Beton ve çeliğin davranışı, betonarme kesit davranışı, tasarım esasları, taşıma gücü hesap yöntemi, konstrüksiyon bilgisi

Course Description

Betonarme elemanlar, döşeme, kiriş, kolon, temel, beton ve çelik, malzeme bilgisi, davranış eğrileri, hasır donatı, çatlama, aderans, beton ve çeliğin beraber çalışması, kenetlenme, donatı ekleri, yükler, sabit hareketli yükler, elverişsiz yükleme durumları, yüklerin birleştirilmesi, güvenlik, sınır durumlar, dikdörtgen kesitte basit eğilme, parabol-dikdörtgen gerilme yayılışı, gerilme bloğu, dengeli donatı, zayıf kuvvetli donatılı kesit, çift donatılı dikdörtgen kesit, tablalı kesit, etkili tabla genişliği, basit eğilme, dikdörtgen kesitte M+N etkisi, karşılıklı etki diyagramları, dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi, basit etriyeli ve fretli kolon, kesme kuvveti etkisi, eğik çekme gerilmeleri, kesme kuvvetinin karşılanması, etriye ve pliye kullanımı, moment kapama diyagramı, burulma etkisi, kesme kuvveti ile burulma etkisi, narin kolon davranışı, narin kolonlarda moment büyütme yöntemi, elastik hesap kabulleri, dikdörtgen kesitte elastik hesap, taşıma gücü ile karşılaştırma, çerçeve, kolon-kiriş birleşimi, yeniden uyum ilkesi, konstrüksiyon bilgisi.

Course Coordinator
Cem Demir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024