Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 323 - Yapı Statiği I
 

INS 323 - Theory of Structures I

Course Objectives

İzostatik sistemlerde kesit zorlarının hesabı, kesit zoru diyagramlarının çizimi, tesir çizgileri ve yerdeğiştirme hesabı
Dış yükler altındaki hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile kesit zoru diyagramlarının çizimi ve yerdeğiştirme hesabı

Course Description

İzostatik ve hiperstatik düzlem çubuk sistemlerin analizi

Course Coordinator
Ayşe Toksöz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024