Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 4902 - İnşaat Müh. Tasarımı II
 

INS 4902 - Civil Engineering Des.

Course Objectives

İnşaat Mühendisliğinin farklı alanlarında üst seviyede takım çalışması esasına dayalı tasarım tecrübesi geliştirilmesine yönelik olarak mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, analiz etme, çözme veya problemin niteliği gereği gerekli veri toplama teknikleri kullanma (deney, anket, sayım, ölçüm) ve sonuçları rapor edebilme.

Course Description

İnşaat Mühendisliğinin farklı alanlarında üst seviyede takım çalışması esasına dayalı tasarım tecrübesi geliştirilmesine yönelik olarak mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, analiz etme, çözme veya problemin niteliği gereği gerekli veri toplama teknikleri kullanma (deney, anket, sayım, ölçüm) ve sonuçları rapor edebilme.

Course Coordinator
Akif Kutlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024