Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 468E - Bireysel Araştırma
 

CEV 468E - Individual Studies

Course Objectives

1. Öğrencinin özel bir konuda, seçilmiş bir öğretim üyesinin yönetiminde, kişisel çalışma esaslı kendi başına çalışarak, belirlenen özel araştırma gerektiren bir konuya odaklanarak analiz, sentez, veri oluşturma ve/veya verileri değerlendirme yoluyla araştırma yapma, problem çözme, araştırma konusunu raporlama/savunma yeteneklerinin ve mesleki özgüveninin geliştirmesi
2. Özel konu seçimi, anlam/önemi ve gerekçelendirilmesi; çözüm sistemetiğinin oluşturulması
3. Veri üretimi ve/veya değerlendirilmesi
4. Analiz edilen konu üzerinden sonuçların ve önerilerin sentezlenmesi
5. Sonuçların yazılı, sözlü ve tartışmalı olarak iletilmesi ve savunulması

Course Description

Directed towards enhancing problem identification/solving skills and professional self confidence through individual research under the supervision of a faculty member, through focusing upon a specialized topic which may require laboratory work, modeling, simulation, management practice, field study, comprehensive literature survey to draw original conclusions, etc, to formulate the problem, generate data, analyze the case, and generate solutions to the problems, as well as drawing conclusions and to make a contribution for the topic selected; communicate and disseminate research outcomes.

Course Coordinator
Nevin Yağcı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024