Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / GEO 114 - Yersel Ölçme Don. Ve Yaz.
 

GEO 114 - Terr. Surv. Equip. and Soft.

Course Objectives

Temel ölçme donanımlarının temel özelliklerinin ve kontrol-düzenlemelerinin konu alındığı bir derstir. Derste giriş seviyesindeki günlük uygulamalar için sayısal ortamda üretim için yapılandırılmış yazılımların temel özelikleri ve bunlarla günlük uygulamalar için sunum ve üretim konuları da ele alınacaktır.

Course Description

Temel ölçme donanımlarının temel özelliklerinin ve kontrol-düzenlemelerinin konu alındığı bir derstir. Derste giriş seviyesindeki günlük uygulamalar için sayısal ortamda üretim için yapılandırılmış yazılımların temel özelikleri ve bunlarla günlük uygulamalar için sunum ve üretim konuları da ele alınacaktır.

Course Coordinator
Serdar Erol
Bilal Mutlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024