Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 107E - Programlama Dillerine Giriş (Python)
 

INS 107E - Int. to Prog. Lang. (Python)

Course Objectives

Programlama Dillerine Giriş (Python)

Course Description

Python Programlamaya Giriş, Hesaplama Ortamına Giriş, Değişkenler, Basit G/Ç, Aritmetik ve Mantıksal Operatörler, Hatalar ve Hataların Giderilmesi, Veri Tipleri, Diziler, Dizilerin Sıralanması ve Dizilerde Arama, Basit Grafik, Algoritmalara Giriş, Program Akış Kontrolü, Seçimsel Yürütme İfadeleri, Yinelemeli Yürütme İfadeleri, Basit İnşaa Blokları (Modüller, Prosedürler, Fonksiyonlar), İleri G/Ç, Dosyalar String ve Karakterler, Matris ve Çok Boyutlu Dizilerde İşlemler, Veri Uydurma, İterasyonlar, SciPy/NumPy Kütüphaneleri, Basit Lineer Cebir ve Polinom Örnekleri

Course Coordinator
Gözde Bakioğlu Doğanyılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024