Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 441E - Su Kaynakları
 

INS 441E - Water Resources

Course Objectives

Türkiye’de ve dünyada inşaat mühendisliğinin uygulama alanlarından biri su kaynakları mühendisliğidir. Türkiye’de sulama, drenaj, su kuvveti tesisleri, akarsu düzenlemesi, taşkın kontrolü gibi amaçlarla çeşitli mühendislik çalışmaları yapılmaktadır. Bunun için pek çok baraj, gölet, sulama kanalı, bağlama gibi tesisler yapılmış ve yapılmaktadır. Bu konularda öğrencilere mühendisliğin temel bilgileri bu dersle verilecektir.

Course Description

Su kaynaklarına giriş ve akarsu yatağının dengesi, akarsuda katı madde hareketi, barajlar, baraj hazneleri, bağlamalar, su alma yapıları, enerji kırıcı yapılar, su kuvvetleri, sulama-kurutma, taşkın kontrolü, akarsu düzenlemesi, su kaynaklarının ekonomik analizi.

Course Coordinator
Mehmet Özger
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024