Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 103E - Çevre Mühendisliğine Giriş ve Etik
 

CEV 103E - Introduction to Environmental Engineering & Ethics

Course Objectives

Öğrencilere aşağıda yer alan konular hakkında bilgi vermek.
Çevre mühendisliğinin tanımı ve tarihsel gelişimi. Birimler. Kütle Dengesi. Ekoloji ve ekosistemler. Yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynaklar enerji. Su kirlenmesi. Su ve atıksu arıtımı. Hava kirlenmesi. Katı atıklar. Tehlikeli atıklar. Gürültü. Çevre Mühendisliği araştırmalarının boyutları ve etik. Çevre Mühendisliğinin geleceği.

Course Description

Öğrencilere aşağıda yer alan konular hakkında bilgi vermek.
Çevre mühendisliğinin tanımı ve tarihsel gelişimi. Birimler. Kütle Dengesi. Ekoloji ve ekosistemler. Yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynaklar enerji. Su kirlenmesi. Su ve atıksu arıtımı. Hava kirlenmesi. Katı atıklar. Tehlikeli atıklar. Gürültü. Çevre Mühendisliği araştırmalarının boyutları ve etik. Çevre Mühendisliğinin geleceği.

Course Coordinator
Onur Işık
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024