Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 314E - Yapı Dinamiği
 

INS 314E - Dynamics of Structures

Course Objectives

Analysis and design of structures under the influence of time-dependent loads.
To introduce the behavior under time-dependent loads, the determination of this behavior and the basic dynamic system characteristics that control this behavior to students who understand the analysis of structural systems under time-dependent loads.

Course Description

Zamana bağlı yükler, Yapı sistemlerinin dinamik karakteristikleri
Ayrık parametreli sistemler, Tek ve Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemler
Dinamiğin Newton Yasaları, Hareket Denklemleri
Tek erbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri
Sönüm ve sönüm türleri
Tek Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin sönümlü serbest ve zorlanmış titreşimleri
Titreşim karakteristiklerini ölçen ve kaydeden aletler
Titreşim izolasyonu
Tek Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi
Genelleştirilmiş Tek Serbestlik Dereceli yapı sistemleri
Davranış Spektrumları
Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin sönümsüz serbest titreşimleri, doğal titreşim mod biçimleri, frekansları ve periyotları
Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin zorlanmış titreşimleri, Modların Süperpozisyonu Yöntemi
Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi
Spektral Analiz ve Modal Birleştirme Yöntemleri
Sayısal Hesap Yöntemleri, Mod biçimleri ve serbest titreşim frekanslarının belirlenmesi, Rayleigh Yöntemi
Zaman bölgesinde çözüm yöntemleri, Newmark Yöntemi
Yayılı Parametreli Dinamik Sistemler

Course Coordinator
Yasin Fahjan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024