Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 451E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Su Temini ve Çevre Sağlığı
English Water Supply and Environmental Sanitation
Course Code
CEV 451E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 7
- 2 1 -
Course Language English
Course Coordinator İsmail Duranyıldız
Course Objectives Design hydraulic systems to supply water and dispose of used water.
Course Description Su temini, drenaj ve atıksu için sistem planlaması ve tasarımı. Yağış ve yüzeysel su, kentsel hidroloji ve taşkın tahmini. Su temini ve kirli su için taşınım ağları ve bunların bileşenleri. Su ihtiyacı, atıksu debisi, kuyu ile su temini için yeraltısuyu akımı. Öğrenciler İnşaat Mühendisliği Programı Ders Planında Mühendislik Tasarım tanımındaki bu ders kapsamında daha önce Hidrolik, Hidroloji ve ilişkili derslerde aldıkları bilgileri kullanacak ve şu adımları kavramış olacaklardır: Su temini, drenaj ve atıksu sistemleri için düşünce, planlama, boyutlama, eski şebekelerin yenilenmesi kavramları. Öğrenciler, temiz su ve kirli su altyapı elemanlarının planlama ve boyutlanmasını öğreneceklerdir. Bu kapsamda, su temini ve kentsel kirli su iletim ağları, iletim sistemleri, pompalar ve ilişkili teçhizatlar hakkında bilgi alacaklardır. Öğrenciler, yağmursuyu için kentsel erozyona karşı koruma ve toprak drenajı sistemleri için boyutlama, planlama ve tasarlama ile ilgili gerekli bilgilere sahip olacaklardır. Bu bilgileri bir proje kapsamında bir araya getireceklerdir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024