Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / JDF 312 - Mühendislik Ölçmeleri
 

JDF 312 - Engineering Surveying

Course Objectives

1 - Aplikasyon kavramı, aplikasyonun yapılışı, aplikasyon doğruluğu
2 - Ulaştırma yapılarında geçiş eğrili ve geçiş eğrisiz aplikasyon için gerekli tanım, kavram ve terminoloji ile tüm hesaplamaların öğrencilere aktarılması
3 - Mühendislik projelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
4 - Mühendislik projelerine ait ölçme ve hesaplamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolü
5 - Yeni teknolojilerin mühendislik projelerinde uygulanması yeteneklerini kazandırmak

Course Description

Nokta Aplikasyonu: Kutupsal Koordinatlarla Aplikasyon, Dik Koordinatlarla Aplikasyon, GPS ile Aplikasyon. Yol Geçkilerinin Yatay Geometrisinin Tasarımı ve Aplikasyonu: Alinyiman ve Kurbdan Oluşan Yatay Geometrinin Aplikasyonu, Geçki Yatay Geometrisinde Geçiş Eğrilerinin Kullanımı. Geçki Düşey Geometrisinin Tasarımı ve Aplikasyonu: Kırmızı Çizgi Eğimi (Boyuna Eğim), Karışık Eğim, Dairesel ve Parabolik Düşey Kurbların Hesabı. Kara ve Demiryolu Projelerinin Araziye Aplikasyonu. Deformasyonların Belirlenmesi: Yatay ve Düşey Deformasyon Belirleme Yöntemleri.

Course Coordinator
Mehmet Zeki Coşkun
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024