Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / JDF 312E - Mühendislik Ölçmeleri
 

JDF 312E - Engineering Surveys

Course Objectives

1 - Aplikasyon kavramı, aplikasyonun yapılışı, aplikasyon doğruluğu
2 - Ulaştırma yapılarında geçiş eğrili ve geçiş eğrisiz aplikasyon için gerekli tanım, kavram ve terminoloji ile tüm hesaplamaların öğrencilere aktarılması
3 - Mühendislik projelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
4 - Mühendislik projelerine ait ölçme ve hesaplamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolü
5 - Yeni teknolojilerin mühendislik projelerinde uygulanması yeteneklerini kazandırmak

Course Description

1 - Aplikasyon kavramı, aplikasyonun yapılışı, aplikasyon doğruluğu
2 - Ulaştırma yapılarında geçiş eğrili ve geçiş eğrisiz aplikasyon için gerekli tanım, kavram ve terminoloji ile tüm hesaplamaların öğrencilere aktarılması
3 - Mühendislik projelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
4 - Mühendislik projelerine ait ölçme ve hesaplamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolü
5 - Yeni teknolojilerin mühendislik projelerinde uygulanması yeteneklerini kazandırmak

Course Coordinator
Mehmet Zeki Coşkun
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024