Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 421 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Betonarme II
English Reinforced Concrete II
Course Code
INS 421 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 7
- 1 3 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Kadir Güler
Course Objectives 1 - Betonarme taşıyıcı sistem tasarımı, düşey ve deprem yüklerine göre betonarme yapı elemanların boyutlandırılması ve projelendirilmesi konularında gerekli bilgileri vermek
2 - Öğretilen kavramları uygulamalar ve öğrenci projeleri ile pekiştirmek
3 - Elde edilen betonarme yapı tasarımına dair bilgileri mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini kazandırmak
Course Description 1 - Betonarme taşıyıcı sistem tasarımı, düşey ve deprem yüklerine göre betonarme yapı elemanların boyutlandırılması ve projelendirilmesi konularında gerekli bilgileri vermek
2 - Öğretilen kavramları uygulamalar ve öğrenci projeleri ile pekiştirmek
3 - Elde edilen betonarme yapı tasarımına dair bilgileri mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini kazandırmak
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024