Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Computer and Informatics / BLG 463E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bilgisayar Mühendisliğinde Yenilikçi Liderlik
English Innov. Leadership in Comp.Eng.
Course Code
BLG 463E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 14 4 -
Course Language English
Course Coordinator Alper Almelek
Course Objectives Bu ders oldukça etkileşimli ve atölye çalışmalarından oluşacağından, öğrencilerin derse düzenli olarak katılmaları, ayrıca iletişimsel ve paylaşımcı olmaları önemlidir. Bu dönem sonunda öğrenciler dersi ne zaman alacaklar:
• Bir liderin sahip olması gereken özellikleri öğrenecek ve bunları uygulamada özgüvenleri artacaktır.
• İnovasyonun tanımını saptayabilecek ve yenilikçi yollarla düşünebileceklerdir.
• Kendi yaratıcılıklarında varlıklarını artıracak ve bunu günlük yaşamlarında kullanabileceklerdir.
• Karizmatik tarzlarını fark edecekler ve gelecek için kullanmayı öğrenecekler.
• Özellikle dönüşümcü liderlik için liderlik tarzları sayesinde karizmalarının yanı sıra öz farkındalıkları da artacaktır.
• Yazılı alıştırmalar ile sunum yapma becerilerini ve yazma becerilerini geliştireceklerdir.
• Dünya edebiyatı kısa öykülerini analiz edebilecek ve öyküleri liderlikle karşılaştırabilecektir.
Course Description Dersin amacı, geleceğin potansiyel liderleri için yaratıcılık ve karizma farkındalığını artırmaktır. Bu becerilerin kazanılmasıyla öğrenciler, şirketlerdeki liderlik durumlarını analiz etmelerini sağlayacak daha geniş ufuklara sahip olacak ve bu sayede iş hayatının zorluklarına meydan okuyabileceklerdir.

Bir kişinin iş hayatında statü ve itibar kazanabilmesi için yenilikçi düşünme yoluyla her koşulda yaratıcı olma yeteneğini arttırması gerekmektedir. Ayrıca, tüm liderlik tarzlarını dönüştürerek ekip üyelerini daha fazlasını başarmaya ikna etmek için kişinin karizmatik bir lider gibi davranması gerekir.

Öğrencilerin ders boyunca çeşitli alıştırmalar yapmaları ve her iki konuda da yüksek bir farkındalığa ulaşmaları hedeflenir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024