Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Computer and Informatics / MAT 281E - Lineer Cebir ve Uygulamaları
 

MAT 281E - Linear Algebra and Applications

Course Objectives

1. Matris yöntemleri kullanarak lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin gösterilmesi
2. Bilgisayar grafiği ve benzeri uygulamaların gösterilmesi

Course Description

Matrisler ve temel matris operatörleri, iç ve dış çarpımlar, vektörler, lineer denklem sistemleri, determinantlar, özdeğer ve özvektör problemleri, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, ortagonallik (diklik), QR dekompozisyonu ve Jordan formları

Course Coordinator
Erke Arıbaş
Emrah Başaran
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023