Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / EHB 420E - Yapay Sinir Ağları
 

EHB 420E - Artificial Neural Networks

Course Objectives

1. Practical grounding in artificial intelligence (AI)
2. Strategic decision-making and AI implementation
3. Artificial Intelligence hands on Laboratory experience

Course Description

Yapay Zeka (AI), geleceğe yönelik en devrimci adımlardan biri olmayı vaat ediyor. Birçok farklı alan ve endüstride uygulamaları olan etkili bir bilimsel araçtır. Yapay zekanın önemli bir uygulaması tıpta, nanosistemlerde ve robotikte gerçekleşecek. Yapay zeka algoritmaları, sektördeki, özellikle sağlık, enerji, iletişim, finans vb. alanlardaki sorunları çözmek için en ileri ve son teknoloji çözümleri kullanacak.

Bu ders, uygulama için yapay zeka algoritmaları geliştirmek için temel bilgi ve becerileri sağlayacaktır. Günlük örnekler sunarak yapay zeka, robotik ve hareketliliğin zengin ve kapsamlı bir resmini sunacaktır. Öğrenciler, proje tabanlı uygulama ve uygulamalı kodlama yoluyla bir öğrenme deneyimine sahip olacaklardır. Böylece gerçek hayat problemlerini kendi yöntemleriyle kavrayabilir, anlayabilir ve çözebilirler.

Course Coordinator
Onur Ergen
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024