Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / EHB 415E - Data Communications
 

EHB 415E - Data Communications

Course Objectives

1. Veri haberleşmesinde başlıca iletim tekniklerini ve gelişmelerini incelemek
2. Veri şebekelerinde temel yapı ve protokolleri incelemek
3. Veri haberleşmesinde kaliteyi etkileyen unsurları anlamak

Course Description

Veri iletim ortamları. Temel band veri iletimi. Modemler ile veri iletimi. Arabirimler ve protokollar. xDSL
erişim teknolojileri. Veri şebekeleri ve mimarileri. Internet, TCP/IP. OSI referans modeli ve protokoller.
Paket bağlaşmalı sistemler. Lokal alan şebekeleri (LAN’lar). Telsiz veri iletim uygulamaları. Geniş bandlı
şebekeler. Veri haberleşmesinde kalite unsurları: güvenlik, güvenilirlik, elde edilebilirlik, sürdürülebilirlik.

Course Coordinator
Ertuğrul Başar
Ertuğrul Başar
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024