Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Data Communications
English Data Communications
Course Code
EHB 415E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Ertuğrul Başar
Ertuğrul Başar
Course Objectives 1. Veri haberleşmesinde başlıca iletim tekniklerini ve gelişmelerini incelemek
2. Veri şebekelerinde temel yapı ve protokolleri incelemek
3. Veri haberleşmesinde kaliteyi etkileyen unsurları anlamak
Course Description Veri iletim ortamları. Temel band veri iletimi. Modemler ile veri iletimi. Arabirimler ve protokollar. xDSL
erişim teknolojileri. Veri şebekeleri ve mimarileri. Internet, TCP/IP. OSI referans modeli ve protokoller.
Paket bağlaşmalı sistemler. Lokal alan şebekeleri (LAN’lar). Telsiz veri iletim uygulamaları. Geniş bandlı
şebekeler. Veri haberleşmesinde kalite unsurları: güvenlik, güvenilirlik, elde edilebilirlik, sürdürülebilirlik.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024