Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / EHB 322 - Sayısal Elektronik Devreleri
 

EHB 322 - Digital Electronic Circuits

Course Objectives

Bu dersin amacı
1. Sayısal elektronik devrelerinde kullanılan temel yapı bloklarının analizini,
2. Bunların elle ve bilgisayar benzetimleri ile hesaplanmalarını,
3. Tasarım yöntemlerini
tanıtmaktır.

Course Description

Genel kavram ve tanımlar, NMOS ve CMOS eviricilerin statik ve dinamik özellikleri, statik NOR ve
NAND kapıları ile karmaşık kapı yapıları, anahtarlı lojik mimarisi, NMOS ve CMOS (TG) geçiş lojiği,
ardışıl devre temel yapıları-flipfloplar, sayısal devrelerde senkronizasyon, dinamik sayısal devreler:
domino, nora, zipper lojik yapıları, yarıiletken bellekler: salt-oku bellekler (ROM), statik ve dinamik yazoku
belekler (SRAM ve DRAM), kapı dizileri (PAL, PLA, FPGA)

Course Coordinator
Ali Bahadır
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024