Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Sayısal Elektronik Devreleri
English Digital Electronic Circuits
Course Code
EHB 322 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Ali Bahadır
Course Objectives Bu dersin amacı
1. Sayısal elektronik devrelerinde kullanılan temel yapı bloklarının analizini,
2. Bunların elle ve bilgisayar benzetimleri ile hesaplanmalarını,
3. Tasarım yöntemlerini
tanıtmaktır.
Course Description Genel kavram ve tanımlar, NMOS ve CMOS eviricilerin statik ve dinamik özellikleri, statik NOR ve
NAND kapıları ile karmaşık kapı yapıları, anahtarlı lojik mimarisi, NMOS ve CMOS (TG) geçiş lojiği,
ardışıl devre temel yapıları-flipfloplar, sayısal devrelerde senkronizasyon, dinamik sayısal devreler:
domino, nora, zipper lojik yapıları, yarıiletken bellekler: salt-oku bellekler (ROM), statik ve dinamik yazoku
belekler (SRAM ve DRAM), kapı dizileri (PAL, PLA, FPGA)
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024