Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / END 232 - İşbilim
 

END 232 - Ergonomi

Course Objectives

Bu ders ergonomi alanında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu disiplinin temelindeki prensiplerin, tasarım/yeniden tasarımda ergonomik nedenlerin ve temel ergonomi araştırmalarının öğrencilere kapsamlı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

Course Description

Bu ders ergonomi alanında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu disiplinin temelindeki prensiplerin, tasarım/yeniden tasarımda ergonomik nedenlerin ve temel ergonomi araştırmalarının öğrencilere kapsamlı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

Course Coordinator
Ayşe Elvan Bayraktaroğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024