Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / END 232 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish İşbilim
English Ergonomi
Course Code
END 232 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Ayşe Elvan Bayraktaroğlu
Course Objectives Bu ders ergonomi alanında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu disiplinin temelindeki prensiplerin, tasarım/yeniden tasarımda ergonomik nedenlerin ve temel ergonomi araştırmalarının öğrencilere kapsamlı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.
Course Description Bu ders ergonomi alanında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu disiplinin temelindeki prensiplerin, tasarım/yeniden tasarımda ergonomik nedenlerin ve temel ergonomi araştırmalarının öğrencilere kapsamlı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024