Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / SED 305 - Intr. to Stochastic Modell.
 

SED 305 - Stokastik (Rassal) Modellere Giriş

Course Objectives

- Belirsizlik altında karar verme için modeller geliştirmek
- Rassal değişkenler (tek ve çok değişkenli), ortalama, varyans ve kovaryans kavramlarını analiz etmek
- Olasılık dağılımlarını tanımlayabilme ve uygulamalara doğru bir şekilde uygulayabilme
- Bir stokastik süreci tanımlama ve açıklama
- Markov zincirleri ve kuyruk modelleri şeklindeki stokastik süreçleri gerçek hayat problemlerine uygulayabilme

Course Description

Belirsiz (stokastik) sistemlere uygulanabilen matematiksel modelleme, analiz ve çözüm prosedürlerine giriş. Kapsanan metodolojiler olasılık teorisi ve stokastik süreçleri içerir. Uygulamalar, problemlerin tasarımı ve analizi, envanter kontrolü, yöneylem araştırması, bekleme hatları ve sistem güvenilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgilidir.

Course Coordinator
Mehmet Yasin Ulukuş
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024