Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Management / ECN 208E - Kamu İktisadı
 

ECN 208E - Public Economics

Course Objectives

1-) Kamu sektörü çalışmalarında ve hükümetin rolünün belirlenmesinde analitik metodları kullanabilme yetkinliği kazandırma ve bunun teori ve pratik uygulamalarını anlamak.

2-) Sosyal seçim ve vergilendirme sistemleri tasarımlarında kamu ekonomisinin prensiplerini uygulama yetkinliği kazandırmak.

Course Description

.Ders refah ekonomisinde eşitlik ve etkinlik konularının hükümetlerle bağlantısını açıklar. Piyasa başarısızlıkları, kamu malları ve dışsallık konularını ve dolayısıyla hükümet müdahalesinin gerekliliğini vurgular. Son olarak sosyal seçim ve vergilendirme bahisleriyle kamu ekonomisinin uygulamalarından örnekler verir.

Course Coordinator
Sinan Ertemel
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024