Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Maritime / DFH 414E - Liman Yönetimi
 

DFH 414E - Port Management

Course Objectives

1.Liman ve terminaller ile alakalı temel tanım ve kavramları öğretmek.
2. Değişik liman türlerinde gerçekleştirilen operasyonları tanıtmak.
3. Limanların verimli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri öğretmek.
4. Limancılık ile ilgili resmi mevzuatı öğretmek

Course Description

Port management and operation related terminology and fundamentals. Types of terminals and operations. Port economics, port authority, berthing and un-berthing procedures. Port management and operations related international treaties, port information systems and automation. General overview on the ports in Turkey

Course Coordinator
Tanzer Satır
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024