Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Maritime / DFH 414E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Liman Yönetimi
English Port Management
Course Code
DFH 414E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 2 - -
Course Language English
Course Coordinator Tanzer Satır
Course Objectives 1.Liman ve terminaller ile alakalı temel tanım ve kavramları öğretmek.
2. Değişik liman türlerinde gerçekleştirilen operasyonları tanıtmak.
3. Limanların verimli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri öğretmek.
4. Limancılık ile ilgili resmi mevzuatı öğretmek
Course Description Port management and operation related terminology and fundamentals. Types of terminals and operations. Port economics, port authority, berthing and un-berthing procedures. Port management and operations related international treaties, port information systems and automation. General overview on the ports in Turkey
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021