Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 315 - Mekanik Titreşimler
 

MAK 315 - MECHANICAL VIBRATIONS

Course Objectives

1.Makina mühendisliğinde gerekli temel titreşim bilgisini vermek.
2.Titreşim analizinde kullanılan matematiksel modelleri ve hesap tekniklerini tanıtmak.
3.Makinalarda karşılaşılan titreşim problemlerini ve giderme yöntemlerini tanıtmak.

Course Description

Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm aletleri. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler. Modal analiz. Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı.

Course Coordinator
Erdinç Altuğ
Erdinç Altuğ
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023