Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 315 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mekanik Titreşimler
English MECHANICAL VIBRATIONS
Course Code
MAK 315 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Erdinç Altuğ
Erdinç Altuğ
Course Objectives 1.Makina mühendisliğinde gerekli temel titreşim bilgisini vermek.
2.Titreşim analizinde kullanılan matematiksel modelleri ve hesap tekniklerini tanıtmak.
3.Makinalarda karşılaşılan titreşim problemlerini ve giderme yöntemlerini tanıtmak.
Course Description Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm aletleri. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri. Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler. Modal analiz. Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023