Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 226 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Termodinamik II
English Thermodynamics 2
Course Code
MAK 226 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 4
- 2 1 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Yakup Erhan Böke
Course Objectives Öğrencilere güç çevrimlerini, gaz karışımlarını ve kimyasal reaksiyonların temelini öğretmek,
Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek, Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
Course Description Öğrencilere güç çevrimlerini, gaz karışımlarını ve kimyasal reaksiyonların temelini öğretmek,
Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek, Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
Course Outcomes Öğrencilere güç çevrimlerini, gaz karışımlarını ve kimyasal reaksiyonların temelini öğretmek,
Mühendislik sistemlerinin ısıl tasarım temellerini göstermek, Öğrencilerin bu alanda çözümleme (analiz), uygulama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
Pre-requisite(s) MAK 215 MIN DD
veya MAK 215E MIN DD
veya TER 205 MIN DD
veya TER 205E MIN DD
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024