Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MAK 226 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 1 04, 05 Mart Gaz akışkanlı güç çevrimleri: Otto ve Dizel çevrimleri, Stirling ve Ericsson çevrimleri
2 11, 12 Mart Gaz akışkanlı güç çevrimleri: Brayton çevrimi, rejeneratörlü Brayton çevrimi.
3 18, 19 Mart Gaz akışkanlı güç çevrimleri: İdeal tepkili çevrimler, Gaz akışkanlı güç çevrimlerinde ikinci yasa analizi
4 25, 26 Mart Buharlı güç çevrimleri: İdeal Rankine çevrimi. Gerçek Rankine Çevrimi.
5 01, 02 Nisan Buharlı güç çevrimleri: İdeal ara ısıtmalı Rankine çevrimi. İdeal ara buhar almalı Rankine çevrimi. İkinci yasa çözümlemesi. KISA SINAV
6 08, 09 Nisan Buharlı güç çevrimleri: Bileşik ısı güç üretimi. İkili buhar çevrimleri. Birleşik gaz buhar güç çevrimi. İkinci yasa analizi
7 15, 16 Nisan Soğutma çevrimleri: İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi. Soğutucu akışkan seçimi. Isı pompası sistemleri. Gelişmiş buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri. YILİÇİ SINAVI I
8 22 Nisan oğutma çevrimleri: Gaz akışkanlı soğutma sistemleri. Soğurmalı soğutma sistemleri. İkinci yasa analizi
9 29, 30 Nisan Termoelektrik güç üretim ve soğutma sistemleri. Gaz karışımları, ideal ve gerçek gaz karışımlarının termodinamik özelik hesapları,
10 06, 07 Mayıs Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme: Kuru hava ve atmosferik hava, özgül nem ve bağıl nem, çiğ noktası sıcaklığı, adyabatik doyma ve yaş termometre sıcaklıkları. KISA SINAV
11 13, 14 Mayıs TATİL
12 20, 21 Mayıs Gaz-buhar karışımları ve iklimlendirme: Psikrometrik diyagram, konfor koşulları, iklimlendirme işlemleri
13 27, 28 Mayıs Kimyasal reaksiyonlar: Yakıtlar ve Yanma. Teorik ve Gerçek Yanma.Oluşum entalpisi ve yanma entalpisi. YILİÇİ SINAVI II
14 03, 04 Mayıs Kimyasal reaksiyonlar: Kimyasal reaksiyona giren sistemlerin birinci yasa çözümlemesi. Adyabatik alev sıcaklığı. Reaksiyona giren sistemlerin entropi değişimleri. İkinci yasa çözümlemesi.
15 10, 11 Mayıs Kimyasal denge ve faz dengesi: Kimyasal denge kıstası. Mükemmel gaz karışımları için denge sabiti. Eş zamanlı reaksiyonların kimyasal dengesi, KP’nin sıcaklıkla değişimi, faz dengesi.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024